ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Загальні положення

1.1. Справжня оферту, є офіційною пропозицією Інтернет-Магазин Alfadecor далі по тексту — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-Магазин, далі по тексту — «Договір», і розміщає Публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://alfadecor.com.ua» (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного й безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, уважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах даного Договору, у строки й за цінами, зазначеним на Інтернет-сайті Продавця. Поняття й визначення

2.1. У справжньою оферту, якщо контекст не вимагає іншого, нижчеподані терміни мають наступні значення: * «товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі й супровідні предмети; * « Інтернет-Магазин» - відповідно до Закону України « про електронну комерцію», засіб для вистави або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди. * «Продавець» - компанія, реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті. * «Покупець» - фізична особа, що уклала із Продавцем Договір на умовах, викладених нижче. * «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення й проведенні оплати.

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити й прийняти Товар на умовах даного Договору. Справжній Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-Магазині, у тому числі: - добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-Магазині; - самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-Магазині; - оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-Магазині; - обробка й доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах даного Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-Магазину й наявний у наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язано поставити Покупця в популярність ( по телефону або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється за фактом одержання товару у відділенні транспортних компанії за готівку в гривнях, або як передоплата за товар на момент покупки.

5.2. При не вступі коштів Інтернет-Магазин залишає за собою право анулювати замовлення. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-Магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де й проводиться видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право: - в однобічному порядку призупинити надання послуг по Справжня договору у випадку порушення Покупцем умов даного договору.

7.2. Покупець зобов'язаний: - вчасно оплатити й одержати замовлення на умовах даного договору.

7.3. Покупець має право: - оформити замовлення в Інтернет-Магазині; - оформити електронний договір; - вимагати від Продавця виконання умов даного Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов даного договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за: - змінений виробником зовнішній вигляд Товару; - за незначна невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару винятково через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей; - за зміст і правдивість інформації, надається Покупцем при оформленні замовлення; - за затримку й перебої в наданні Послуг (обробки замовлення й доставці товару), які відбуваються із причин, що перебувають поза сферою його контролю; - за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет; - за передачу Покупцем своїх мережних ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна й пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно відповідає за шкоду, заподіяна його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.

8.4. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей даного договору розуміються події, мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню даного договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для розв'язку будь-яких розбіжностей винятково шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-Магазин залишає за собою право в однобічному порядку вносити зміни в даний договір за умови попередньої публікації його на сайті alfadecor.com.ua

9.2. Інтернет-Магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець відповідає за вірогідність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення й подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцеві своя беззастережна згода на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ « Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-Магазині замовлення означає повна згода Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, у відповідності зі ст. 11 Закону України « Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-Магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-Магазин використовує інформацію про Покупця винятково з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

Порядок повернення товару належно якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-Магазин проводиться згідно діючого законодавства України.

10.2. Повернення товару в Інтернет-Магазин проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належно якості, Інтернет-Магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за винятком компенсації витрат Інтернет-Магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір уважається ув'язненим з моменту одержання особою, що направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, певному частиною шостої статті 11 Закону України " Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірвуть по взаємній згоді сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення коштів

11.3. Сторони мають право розірвати даний договір в однобічному порядку, у випадку невиконання однієї зі сторін умов даного Договору й у випадках передбачених чинним законодавством України.

 
Створення інтернет магазину і технічна підтримка — Etechs. © 2014—2024 АльфаДекор. Використання матеріалів цього сайту можливо тільки з посиланням на джерело.Карта сайта